Logo Gminna Biblioteka Publiczna w Szczańcu

Regulamin Biblioteki

 

REGULAMIN GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W SZCZAŃCU:

 

§ 1. Prawo i warunki korzystania

1. Z wypożyczalni mogą korzystać mieszkańcy gminy Szczaniec.

2. Korzystanie z wypożyczalni jest bezpłatne.

3. Obywatele pełnoletni przy zapisie obowiązani są:

- okazać dowód tożsamości,

- zobowiązać się do przestrzegania regulaminu.

4. Za niepełnoletniego czytelnika odpowiadają zgodnie z przepisami rodzice lub opiekunowie prawni.

5. Czytelnik zobowiązany jest każdorazowo informować Bibliotekę o zmianie danych teleadresowych.

§ 2. Wypożyczanie

1. Czytelnik może wypożyczyć z Biblioteki 6 książek na okres nie dłuższy niż 2 miesiące.

2. Biblioteka może przedłużyć termin zwrotu wypożyczonej książki, ale może również zażądać zwrotu książki przed terminem, jeżeli stanowi ona szczególnie poszukiwaną pozycję.

3. Jeżeli czytelnik potrzebuje książki o charakterze naukowym, której nie ma w księgozbiorze, Biblioteka sprowadza w miarę możliwości książki z innych bibliotek. Czytelnik ponosi koszty transportu książki pomiędzy bibliotekami.

4. Z księgozbioru podręcznego i regionalnego wypożyczalni korzysta czytelnik tylko na miejscu.

§ 3. Przetrzymywanie książek

1. Za przetrzymywanie książek ponad określony termin pobiera się opłatę w kwocie 5 zł od woluminu za każdy miesiąc zwłoki.

2. Jeżeli czytelnik mimo wysyłanych upomnień odmawia zwrotu książek lub uiszczenia należnych opłat Biblioteka dochodzi swych roszczeń zgodnie z przepisami prawa.

§ 4. Poszanowanie książek

1. Czytelnik powinien szanować wypożyczone książki, chronić je przed wszelkim uszkodzeniem i zniszczeniem.

2. Czytelnik, jak i bibliotekarz, powinni zwrócić uwagę na stan książki przed wypożyczeniem. Uszkodzenia powinny być zgłoszone bibliotekarzowi.

§ 5. Zagubienie, zniszczenie lub uszkodzenie

1. Czytelnik obowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę.

§ 6. Życzenia i zażalenia czytelników

1. Wszelkie życzenia i zażalenia czytelnicy mogą wpisywać do księgi życzeń i zażaleń, która znajduje się u kierownika Biblioteki.

§ 7. Działalność promocyjna biblioteki

1. Biblioteka prowadzi działalność promocyjną, w tym zajęcia z edukacji czytelniczej i medialnej.

§ 8. Przepisy końcowe

1. Czytelnik nie stosujący się do przepisów niniejszego regulaminu może być czasowo, a w szczególnie drastycznych przypadkach na stałe, pozbawiony prawa korzystania z wypożyczalni.

2. Decyzję w tej sprawie podejmuje kierownik Biblioteki. Czytelnikowi przysługuje prawo odwołania się do Wójta Gminy Szczaniec.

3. Zasady korzystania ze stanowiska komputerowego określa odrębny regulamin.

 

 

 

REGULAMIN KORZYSTANIA Z CZYTELNI INTERNETOWEJ:

 

 1. Stanowisko komputerowe w czytelni służy wyłącznie do celów edukacyjnych (np. poszerzanie wiedzy przedmiotowej), za wyjątkiem sytuacji, gdy brak jest osób zainteresowanych pracą przy komputerze w celach edukacyjnych.
 2. Każdy użytkownik czytelni internetowej potwierdza zapoznanie się z jej regulaminem.
 3. Użytkownik komputera powinien posiadać elementarną znajomość obsługi komputera i programu. Bibliotekarz nie ma obowiązku obsługiwania wypożyczonego przez użytkownika programu lub udzielania stałej pomocy w tworzeniu dokumentów przez użytkownika. Może udzielić pomocy, jeżeli aktualnie dysponuje czasem.
 4. Użytkownik stanowiska komputerowego przyjmuje do wiadomości i akceptuje monitorowanie jego pracy. W przypadku naruszenia zasad użytkowania następuje natychmiastowe przerwanie korzystania z komputera.
 5. Korzystanie z Internetu jest bezpłatne. Istnieje możliwość korzystania z drukarki za opłatą w wysokości 0,20 zł (druk czarno-biały) oraz 2,5 zł (kolor) od strony formatu A4.
 6. Maksymalny czas pracy przy komputerze wynosi 1 godz. W przypadku braku osób zainteresowanych pracą przy komputerze, czas może zostać wydłużony.
 7. Przy stanowisku może znajdować się tylko jedna osoba. W wyjątkowych przypadkach mogą znajdować się dwie osoby.
 8. Korzystać można wyłącznie z zainstalowanych programów. Zabrania się instalowania innych programów   i dokonywania zmian w już istniejących oprogramowaniach i ustawieniach systemowych.
 9. Zabronione jest korzystanie z komputera w celach zarobkowych, wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.
 10. Zabrania się otwierania stron internetowych zawierających informacje o charakterze erotycznym, wulgarnym, rażących uczucia lub dobre obyczaje.
 11. Obowiązuje zakaz pobierania z Internetu programów komputerowych i plików bez zgody bibliotekarza.
 12. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy natychmiast zgłaszać bibliotekarzowi. Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeżeli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą jego rodzice lub opiekunowie prawni.
 13. Niestosowanie się do w. w. punktów regulaminu spowoduje zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez bibliotekarza.

 

 

 

REGULAMIN DZIAŁANIA BIBLIOTEKI PLENEROWEJ:

 

 1. Książki dostępne są na zasadzie bookcrossing, czyli swobodnego wypożyczania.
 2. Każdy może książkę obejrzeć, przeczytać, wypożyczyć.
 3. Pakiet książek w biblioteczce będzie co jakiś czas zmieniany/uzupełniany. Sami również możecie dać drugie/trzecie/czwarte życie Waszym książkom udostępniając je w bibliotece plenerowej.
 4. Główną zasadą biblioteki jest swoboda korzystania i dostępu, dlatego też prosimy o szanowanie książek i nie niszczenie ich.
 5. Biblioteka działa w okresie wiosny, lata i jesieni, kiedy warunki atmosferyczne nie będą znacząco pogarszały stanu książek udostępnianych w budkach.

 

ZASADY WYDAWANIA KODÓW LEGIMI

Biblioteka dysponuje ograniczoną ilością kodów Legimi, które nieodpłatnie przekazuje swoim czytelnikom. Aby otrzymać PIN Legimi należy zgłosić się osobiście lub mailowo na adres kierownik.ckib.szczaniec@gmail.com lub biblioteka.ckib.szczaniec@gmail.com. NIE ma innej możliwości otrzymania kodu . O otrzymaniu PIN-u decyduje kolejność zgłoszenia.

Adres strony, na którfej należy wpisać PIN to https://www.legimi.pl/zgora/

 

Zobacz również

wersja językowa

Kalendarz

czerwiec 2024
Pn
Wt
Śr
Cz
Pt
So
Ni
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Zegar

 • :
 • :
Akceptuję

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies.